شعر

ای رستم رودابه به ایرون خوش اُوِیدی

شعری به گویش بختیاری در ستایش «نواب نصیر شلال» قهرمان بختیاری تبار وزنه برداری المپیک 2012- با صدای شاعر
… نوابی و از طایفه ی رستم زالی
از گویَل بی باک نصیرونِ شلالی
ای گو تو که چی چشمه ی او دیمه زلالی
آستاره ی بخت همه ی مردم مالی …

«گـُلال شوگار» مجموعه شعر بهرام حاجی پور

شعر بهرام حاجی پور پر از نقاشی و تصویر است. از ویژگی شعر بهرام جزیی نگری در به تصویر کشیدن صحنه زیست قوم بختیاری (صحنه نگاری قومی)، نگاه هوشمند و تاریخ گرایی مولف در به کارگیری لغات از یاد رفته و ریختن این واژگان در یک بستر زبانی فخیم، سیر و سلوک خاص خود شاعر، تازگی و خلاقیت در زبان برای ارائه ترکیبات بدیع واژگانی …

پیمایش به بالا