عضویت

با سپاس از شما که علاقمند به عضویت (هموند شدن) در انجمن فرهنگی – اجتماعی  «ستین» هستید.

شماره ثبت سازمانی انجمن: Organisationsnummer 802441-2929

فرم عضویت  به زبان فارسی  و سوئدی را میتوانید از لینک های زیر download کنید.

مبلغ حق عضویت: خانواده 350 کرون / فرد تنها 200 کرون. پرداخت از طریق سویش انجمن 

توجه! اعتبار حق عضویت بدون توجه به ماه پرداخت،

فقط برای همان سالی است که پرداخت انجام میگیرد.

 

فرم عضویت به فارسی (pdf)

فرم عضویت به فارسی (word)

(Anmälningsblankett (word

(Anmälningsblankett (pdf

 

 

 

به بالای صفحه بردن