تماس با ما

درود به هم میهنان گرامی

برای ارسال فیلم، سی دی موسیقی،  عکس و نوشته از آدرس زیر استفاده کنید.

از همتباران ساکن مناطق لر نشین ایران تقاضا داریم که با ارسال عکس و مطلب در مورد تاریخ و فرهنگ اقوام لر ما را در امر معرفی بختیاریها، لرستانی ها، لر های ممسنی و سایرین یاری نمایند. بدیهی ست که ستین لُر حق انتشار یا عدم انتشار کار شما را برای خود محفوظ میدارد!

 0793410638  :Telefon

e-mail: info@setin.se

Vassgatan 3A,   415 02 Göteborg

Buss 59 
Nils Ericson Terminalen – Gamlestads Torg 
به بالای صفحه بردن