سویش انجمن ستین (Swish)


خواهشمند است برای هرگونه پرداخت به ستین از طریق موبیل از شماره سویش زیر استفاده کنید, شماره سویش را وارد کنید.

 

swish setin copy
 

SETIN IDEELL KULTURFÖRENING

و یا اینکه بارکد زیر را با موبایل خود اسکان کنید.
SETIN IDEELL KULTURFÖRENING
پیمایش به بالا