بحث آزاد: مسئله اسرائیل و فلسطین

موضوع: مسئله اسرائیل و فلسطین

در طول بیش از یک ماه گذشته مهمترین موضوعی در صدر اخبار جهان بوده و تبعات زیادی بر روابط بین الملل گذاشته، مسئله نبرد نظامی بین اسرائیل و حماس بوده است.
در بحث آزادی که انجمن ستین تدارک دیده بر این هستیم که این موضوع را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم.
انجمن ستین شما را به شرکت در این برنامه دعوت می کند.

زمان و مکان برگزاری: یکشنبه ۱۹ نوامبر از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
مکان: لوکال انجمن ستین

Tel. : 079-341 06 38
Email: info@setin.se

پیمایش به بالا