سمیناری به مناسبت 7 آبان روز کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی

انجمن فرهنگی-اجتماعی ستین تقدیم میکند

انجمن ستین فعالیت های فرهنگی خود را با برگزاری سمیناری دیگر از سری برنامه های پائیزه خود ادامه میدهد. به مناسبت 7 آبان روز کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی وپرچم ملی ایران سمیناری تدارک دیده ایم که همگان را به شرکت دراین برنامه دعوت می کنیم.

تاریخ: یکشنبه 5 نوامبر 2023
زمان: ساعت 15:00
سخنران:  آقای کاووس ارجمند
مکان: سالن اجتماعات انجمن
Vassgatan 3A

ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد.

Koorosh dagen

پیمایش به بالا