سمینار پزشکی درباره سلامت و نگه داری پوست

انجمن ستین این بار با برگزاری یک سمینار پزشکی به برنامه های بهاره خود ادامه میدهد. 
در این برنامه، سخنرانان درباره سلامت، زیبایی و نگه داری پوست آگاهی داده وهمچنین پاسخگوی سوالات شما دراین زمینه خواهند بود.

(از شما با چای و قهوه به همراه شیرینی پذیرایی خواهد شد)

تاریخ: یکشنبه 4 فوریه 2024
زمان: ساعت 16:00 تا 18:00
سخنران:  خانم دکتر لیلا فائز صادقخانی و خانم آزاده شهبازی
مکان: سالن اجتماعات انجمن  Vassgatan 3A,  421 33  Göteborg

ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد. 

Hälsodagen_4_februari

پیمایش به بالا