کلیه بلیط های جشن یلدا فروخته شده است.

هموندان گرامی!
به آگاهی میرسانیم مهلت پرداخت بلیط برای شرکت در جشن یلدا به اتمام رسیده است و دیگر سفارش غذا گرفته نمیشود! اگر همچنان دوستانی هستند که مایلند فقط در جشن (بدون غذا) شرکت کنند، میتوانند درب سالن مبلغ ورودی خود را نقدی پرداخت کنند.

قیمت بلیط ورودی بدون غذا 200 کرون و 100 کرون برای پناهجویان.

با سپاس
انجمن فرهنگی ستین

پیمایش به بالا