شبهای فیلم در انجمن کاروان

درود هموند گرامی!
به آگاهی میرسانیم که جمعه ۲۷ اکتبر انجمن کاروان شبی دیگر از سری شبهای فیلم را که با همکاری انجمن کاوش صورت میگیرد را ادامه میدهند!
شروع برنامه: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
نام فیلم: اجاره نشین‌ها، اثر زنده یاد داریوش مهرجویی
مکان: انجمن کاروان
دوستانی که مایل به دیدن فیلم هستند لطفاً زودتر در سالن کاروان حضور داشته باشند تا برنامه سر ساعت ۱۷:۳۰ شروع شود.
با احترام هئیت مدیره انجمنهای ستین، کاروان و کاوش

پیمایش به بالا