Internationella kvinnodagen hos Setin Kulturförening

Carl T. Ek historiker och folkbildare är kvällens gästföreläsare, därefter bjuder NAVA på musik och sång

Kampen för kvinnans emancipation och rättigheter har en lång historia och har alltid varit en del av kampen för jämställdhet och medborgerliga fri- och rättigheter. Vad var den ideologisk och filosofiska grunden, hur samverkade kvinnor och män och vilka faktor fanns som avgjorde att man vann kampen? Dessa och andra intressanta frågor kommer att beröras under föreläsningen. Särskilt kommer det att uppmärksammas de kvinnor och organisationer i Göteborg som verkade för kvinnors rättigheter under perioden 1850- till 1920-talet

Internationella-kvinnodagen-hos-setin-kulturförenig

 

پیمایش به بالا