سمینار: به مناسبت روز جهانی زبان مادری

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

زبان بلندترین پرچمی است که بر تارک فرهنگ هر ملتی استوار نشسته است و نماد هویت هر تباری است که به گوهری بودن اصالت خود باورداشته باشد. خانم  سیلویا وارندوم
دوم اسفند مصادف با ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری است. یونسکو در سال ۱۹۹۹ برای کمک به   تنوع زبانی و حفظ شان و منزلت زبان مادری این روز را “روز جهانی زبان مادری” نامگذاری کرد.  به همین مناسبت انجمن ستین سمیناری در این باره ترتیب می دهد، شما را به شرکت در آن دعوت می کنیم.

تاریخ: یکشنبه 3 مارس 2024
زمان: ساعت 15:00
سخنران: محمود عبدی، جامعه شناس
مکان: سالن اجتماعات انجمن                       
Vassgatan 3A,  421 33  Göteborg

ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد *

انجمن فرهنگی-اجتماعی ستین

Modersmål_3_mars

پیمایش به بالا