سویش انجمن ستین (Swish)


خواهشمند است برای هرگونه پرداخت به ستین از طریق موبیل از شماره سویش زیر استفاده کنید, شماره سویش را وارد کنید.
توجه:  هنگام پرداخت، باید دلیل پرداخت را در قسمت پیام برای گیرنده بنویسید. پیام باید به زبان سوئدی باشد.

 

swish setin copy
 

SETIN IDEELL KULTURFÖRENING

و یا اینکه بارکد زیر را با موبایل خود اسکان کنید.
SETIN IDEELL KULTURFÖRENING
پیمایش به بالا