پروتکل ها

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2020)

Protokoll20200829

Protokoll20200705

Protokoll20200510

Protokoll20200202

 

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2019)

Protokoll20191117

Protokoll20191103

Protokoll20191006

Protokoll20190811

Protokoll20190717

Protokoll20190618

Protokoll20190530

Protokoll20190514

Protokoll20190505

PROTOKOLL_ÅRSSTÄMMA_2019

Protokoll20190217

Protokoll20190120

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2018)

Protokoll20181226

Protokoll20181209

Protokoll20181111

Protokoll20181012

Protokoll20180924

Protokoll20180902

Protokoll20180805

Protokoll20180617
Protokoll20180506

PROTOKOLL_ÅRSSTÄMMA_2018

Protokoll20180408
Protokoll20180218
Protokoll20180114

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2017)

Protokoll20170917

Protokoll20170827

Protokoll20170820

Protokoll20170812

Protokoll20170519

Protokoll20170513

PROTOKOLL_ÅRSSTÄMMA_2017

 

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2016)

Protokoll20161111

Protokoll20161019

Protokoll20160913

Protokoll201600814

Protokoll20161019.pdf

Protokoll20160723.pdf

Protokoll20160604.pdf

Protokoll_årsstämma_2016

Protokoll20160426.pdf

protokoll20160403.pdf

Protokoll20160130.pdf

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2015)

 Protokoll 08och22november2015.pdf

Protokoll_31maj2015.pdf

Protokoll_03maj2015.pdf

Protokoll årsstämma-2015

Protokoll_19april2015.pdf

Protokoll_15mars2015.pdf

Protokoll_15februari2015.pdf

Protokoll_18januari2015.pdf

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2014)

protokoll_30november2014.pdf

protokoll_02november2014.pdf

protokoll_19oktober2014.pdf

protokoll_14september2014.pdf

protokoll_16augusti2014.pdf

protokoll_21och28juni2014.pdf

protokoll_08juni2014.pdf

protokoll_18och25maj2014.pdf

پروتکل نشست سالیانه -2014

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2014-2013) 

Protokoll_01mars2014.pdf

Protokoll_25jan.2014.pdf

 Protokoll_29dec.2013.pdf 

Protokoll_30nov.2013.pdf

Protokoll_27okt.2013.pdf

Protokoll_13Okt.2013.pdf

Protokoll_29sep2013.pdf

Protokoll_15sep.2013.pdf

Protokoll_11aug.2013.pdf

Protokoll_30juli2013.pdf

Protokoll_16juni2013.pdf

پروتکل نشست سالیانه -2013

پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2013-2012)  ————————————————————————————————

Protokoll_29mars2013a.pdf 

Protokoll_02mars2013.pdf

Protokoll_01feb2013.pdf

protokoll_29nov2012

protokoll_17nov2012

Protokoll_01nov2012

Protokoll_24juni2012

protokoll_16.pdf

Protokoll_15.pdf

Protokoll_14.pdf

 پروتکل کنگره سالیانه -2012

لینک پروتکل جلسات هیئت مدیره انجمن ستین (سال 2012-2011)  —————————————————————————————————-

Protokoll_nummer13.pdf

Protokoll_nummer12.pdf 

Protokoll_11A.pdfپروتکل تکمیلی

Protokoll_nummer11.pdf

 Protokoll_nummer10.pdf

Protokoll_nummer09.pdf

Protokoll_nummer08.pdf

Protokoll_nummer07.pdf

Protokoll_nummer06.pdf

Protokoll_nummer05.pdf

Protokoll_nummer04.pdf

Protokoll_nummer03.pdf

Protokoll_nummer02.pdf

Protokoll_nummer01.pdf

gozareshemali.pdfmaj2011

بازگشت به صفحه اول
پیمایش به بالا