سمیناری درباره تیرگان

انجمن فرهنگی ستین سمیناری درباره تیرگان برگزار می کند.

در سوئد ما نیمه تابستان, حدود 20 ژوئن را جشن می گیریم. این مصادف با جشن تیرگان در ایران است. بیایید و به یک سخنرانی در مورد جشن تیرگان و جشن نیمه تابستان سوئد گوش دهید.

تاریخ: یکشنبه 26 ژوئن 2024
زمان: ساعت 18:00
سخنران: مهدی رجبی

مکان: سالن اجتماعات انجمن  

Tiregan 16 juni

پیمایش به بالا