هئیت مدیران

  اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 28 آگوست 2021

__________________________________________________

اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 05 یولی 2020

گروه دبیران انجمن فرهنگی اجتماعی ستین از پنج دبیر اصلی و دو جانشین تشکیل شده است. دو نفر بازرس نیز بر امور انجمن و عملکرد دبیران نظارت دارند. این افراد از تاریخ 5 جولای 2020 بمدت یکسال و دوسال دارای مسئولیت خواهند بود. 

اعضاء اصلی هیئت مدیره

رئیس انجمن: داریوش فارسانی/صندوقدار: رزا نژادعسگر/ امور فرهنگی: علی فارسانی/ رابط با سازمان ABF: کبری کرمزاده/ارتباطات: کرامت منصوری

اعضاء جانشین:شهره فولادی ، افسانه عیدی وندی

بازرس : شاهین مدهوش، محمد حسین زاده

گروه تدارکات انتخابات  عباس کدخدا/ غلام زیلائی/ فریبا سماوات

به بالای صفحه بردن