هئیت مدیران

  اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 18 ژوئن 2023

گروه دبیران انجمن فرهنگی اجتماعی ستین از پنج دبیر اصلی و دو جانشین تشکیل شده است. دو نفر بازرس نیز بر امور انجمن و عملکرد دبیران نظارت دارند.  این افراد از تاریخ 18 ژوئن 2023 بمدت یکسال مسئولیت های زیر را به عهده خواهند داشت.

اعضاء اصلی هیئت مدیره

رئیس انجمن: مریم آزاد خانقاه  /صندوقدار: مسعود امیرپور / امور خرید و لوکال: مهناز محمدی / رابط با سازمان ABF: مهرشاد اکبری / ارتباطات: پوران مکوندی

اعضاء جانشین

امور فرهنگی: فرزانه شیرازی / محمود عبدی   

بازرسان داریوش فارسانی ، مهدی رجبی

گروه تدارکات انتخابات  عباس کدخدا ، شیوا باوادی

——————————————————————–

 اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 18 ژوئن 2022

 

——————————————————————–

  اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 28 آگوست 2021

——————————————————————–

اعضاء هیئت مدیره انجمن ستین از تاریخ 05 یولی 2020

اعضاء اصلی هیئت مدیره

رئیس انجمن: داریوش فارسانی/صندوقدار: رزا نژادعسگر/ امور فرهنگی: علی فارسانی/ رابط با سازمان ABF: کبری کرمزاده/ارتباطات: کرامت منصوری

اعضاء جانشین:شهره فولادی ، افسانه عیدی پور

بازرس : شاهین مدهوش، محمد حسین زاده

گروه تدارکات انتخابات  عباس کدخدا/ غلام زیلائی/ فریبا سماوات

پیمایش به بالا