Swish

 
خواهشمند است برای هرگونه پرداخت به ستین از طریق موبیل از شماره سویش زیر استفاده کنید, شماره سویش را وارد کنید.
swish setin copyیا اینکه کد سویش را با موبایل خود اسکان کنید.
به بالای صفحه بردن