آگوست 2022

سمینار معرفی کتاب

انجمن فرهنگی ستین برگزار میکند تاریخ و جغرافیای ایل بختیاری با حضور نویسنده: غلامحسین رجبی بختیاری‌ها به گواهی تاریخ از کهن ترین مردمان سرزمین ایران هستند. اما علیرغم نقش آفرینی های فراوان آنها در طول تاریخ، هنوز هم بختیاری‌ها از ناشناخته ترین مردمان میهن باقی مانده اند.

پیمایش به بالا